اداره امور قرآن،عترت ونماز آموزش وپرورش استان مرکزی

کتابخوانی ساجدین - متوسطه دوم - دانش آموز عزیز   لطفاً تا قبل از شروع مسابقه ، کتاب 114 نکته درباره نماز تالیف استاد قرائتی را از طریق کتاب یا فایل  Pdf  را که در کانال قرآن ، عترت ونماز استان مرکزی  مطالعه  تا علاوه بر کسب معارف  نورانی نماز در زمان آزمون الکترونیکی که از طریق همین صفحه از ساعت 9 صبح لغایت 23 روز سه شنبه 16 آذر 1400 انجام خواهد شد ،  پاسخ دهید. و یکی از 114 منتخب استان قرار گیرید .

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است