اداره امور قرآن،عترت ونماز آموزش وپرورش استان مرکزی

کتابخوانی ساجدین - لینک آزمون متوسطه اول - دانش آموز عزیز   لطفاً تا قبل از شروع مسابقه ، کتاب آشنایی با نماز تالیف استاد قرائتی را از طریق کتاب یا فایل  Pdf  را که در همین صفحه یا در کانال قرآن ، عترت ونماز استان مرکزی  مطالعه  تا علاوه بر کسب معارف  نورانی نماز در زمان آزمون الکترونیکی که از طریق همین صفحه از ساعت 9 صبح لغایت 23 روز دوشنبه 15 آذر 1400 انجام خواهد شد ،  پاسخ دهید. و یکی از 114 منتخب استان قرار گیرید .

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است