سازمان فضای مجازی سراج مرکز گیلان

ثبت نام در وبینار رایگان امنیت در فضای دیجیتال


سلسله نشست های زندگی دیجیتال
 
نشست چهارم: امنیت دیجیتال
استاد الیاس ملکی، کارشناس ارشد نرم افزار و مدرس امنیت شبکه
زمان: چهارشنبه 20 بهمن 1400 - ساعت 19
 
اطلاعات بیشتر: 09115598818

لینک شرکت در وبینار امنیت در اینترنت
لینک ورود:
live.maktabsavad.ir