دانشگاه مذاهب اسلامی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
وب‌سایت: kad.mazaheb.ac.ir

مسابقه کتابخوانی «دختران تمدن ساز» ویژه دهه کرامت

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است