دانشگاه مذاهب اسلامی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
وب‌سایت: kad.mazaheb.ac.ir

مسابقه کتابخوانی «دختران تمدن ساز» ویژه دهه کرامت (آزمایشی)

باسلام لطفاً با آرامش قلب به سوالات پیش رو پاسخ دهید و به این نکته توجه کنید که همه سوالات تستی بوده و آزمون دارای نمره منفی نمی‌باشد
مهلت شما برای پاسخ‌گویی:
10 دقیقه