دکتر مریم صداقت
مرکز پایش
وب‌سایت: http://www.payeshekoodak.com

پرسشنامه ارزیابی رشد و تحول کودک (54 ماهگی)

پدر و مادر گرامی لطفا به نکات زیر توجه فرمایید

1-       پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن است نتواند تمام فعالیتهای مورد اشاره در آن را انجام دهد. از این موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

2-     سوالات برای هر سن در پنج  بخش اصلی طراحی شده اند:

1.      بخش برقراری ارتباط که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شنوایی است

2.     بخش حرکات درشت که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است

3.    بخش حرکات ظریف که عمدتا مربوط به حرکات دستها و انگشتان است

4.     بخش حل مسئله که عمدتا مربوط به درک مفاهیم است

5.      بخش شخصی- اجتماعی که عمدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است

یک "بخش کلی" هم در پایان پنج بخش اصلی وجود دارد که سوالات آن عمومی هستند.

3-     در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما باید فعالیت مورد اشاره در آن سوال را با کودک خود امتحان کنید و سپس به
سوال پاسخ دهید .

4-     در پنج بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "هنوز نه" دارد . توجه داشته باشید که باید فقط یکی از پاسخ ها علامت
زد شود و در بخش کلی ، پاسخ ها "بلی" یا "خیر" است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سوالات نوشته شود .
-
پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعالیت مورد نظر را انجام دهد.
-
پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعالیت مورد نظر کرده است
-
پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است.

5-     توجه داشته باشید گاهی پیش می­آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبلا انجام می­داده است ولی حالا به دلیل اینکه فعالیت پیشرفته­تری را یاد گرفته است، دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی­دهد یا بندرت انجام می­دهد. مثلا اگر سوال شده است "آیا کودک چهار دست و
پا می رود؟ اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا می رفته ولی حالا راه می رود، در این صورت بازهم باید پاسخ "بلی" را علامت بزنید .

6-    پر کردن به­ موقع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد، تا اولا سن کودک از سن مناسب برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه
نگذرد و ثانیا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.

7-     پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایید، تا هم شما و هم کودکتان از آن لذت ببرید. بهتر است کودک هنگام
تکمیل پرسشنامه آماده بازی باشد .

8-    توجه کنید که باید مشخص فرمایید که چه کسی پرسشنامه را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مورد کودک اطلاعات
بیشتری دارد و او است که به سوالات پاسخ می دهد. به این منظور نام و نسبت او با کودک را در قسمت بالا در پرسشنامه بنویسید.

 

مهلت شما برای پاسخ‌گویی:
120 دقیقه