دکتر مریم صداقت
مرکز پایش
وب‌سایت: http://www.payeshekoodak.com

پرسشنامه ارزیابی رشد و تحول کودک (24 ماهگی)

پدر و مادر گرامی لطفا به نکات زیر توجه فرمایید

1-       پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن است نتواند تمام فعالیتهای مورد اشاره در آن را انجام دهد. از این موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .

2-     سوالات برای هر سن در پنج  بخش اصلی طراحی شده اند:

1.      بخش برقراری ارتباط که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شنوایی است

2.     بخش حرکات درشت که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است

3.    بخش حرکات ظریف که عمدتا مربوط به حرکات دستها و انگشتان است

4.     بخش حل مسئله که عمدتا مربوط به درک مفاهیم است

5.      بخش شخصی- اجتماعی که عمدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است

یک "بخش کلی" هم در پایان پنج بخش اصلی وجود دارد که سوالات آن عمومی هستند.

3-     در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما باید فعالیت مورد اشاره در آن سوال را با کودک خود امتحان کنید و سپس به
سوال پاسخ دهید .

4-     در پنج بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاهی"و "هنوز نه" دارد . توجه داشته باشید که باید فقط یکی از پاسخ ها علامت
زد شود و در بخش کلی ، پاسخ ها "بلی" یا "خیر" است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سوالات نوشته شود .
-
پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعالیت مورد نظر را انجام دهد.
-
پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعالیت مورد نظر کرده است
-
پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است.

5-     توجه داشته باشید گاهی پیش می­آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبلا انجام می­داده است ولی حالا به دلیل اینکه فعالیت پیشرفته­تری را یاد گرفته است، دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی­دهد یا بندرت انجام می­دهد. مثلا اگر سوال شده است "آیا کودک چهار دست و
پا می رود؟ اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا می رفته ولی حالا راه می رود، در این صورت بازهم باید پاسخ "بلی" را علامت بزنید .

6-    پر کردن به­ موقع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد، تا اولا سن کودک از سن مناسب برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه
نگذرد و ثانیا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.

7-     پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایید، تا هم شما و هم کودکتان از آن لذت ببرید. بهتر است کودک هنگام
تکمیل پرسشنامه آماده بازی باشد .

8-    توجه کنید که باید مشخص فرمایید که چه کسی پرسشنامه را تکمیل می نماید. منظور کسی است که در مورد کودک اطلاعات
بیشتری دارد و او است که به سوالات پاسخ می دهد. به این منظور نام و نسبت او با کودک را در قسمت بالا در پرسشنامه بنویسید.

 

در این سن وقتی از کودک می خواھید تا کاری را انجام دھد، ممکن است که وی ھمکاری نکند. شایدلازم باشد که شما فعالیتھای زیر را بیش از یک بار امتحان کنید. در صورت امکان این فعالیت را زمانی امتحان کنید که کودک ھمکاری می کند.اگر کودک توانایی انجام فعالیتی را دارد ولی از انجام آن امتناع می کند، پاسخ "بله" را برای آن فعالیت انتخاب کنید.
مهلت شما برای پاسخ‌گویی:
120 دقیقه