معاونت فرهنگی و دانشجویی

مسابقات قرآنی شو (روز سی ام ماه مبارک رمضان)

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است