راهنمابرای راهنمایی بیشتر در کنارتان هستیم

در تمامی قسمت های پرسشنامه آنلاین و آزمون آنلاین DigiSurvey سعی بر آن شده طراحی علاوه بر کارایی با سادگی و راحتی برای شما همراه باشد.

اگر جواب سؤال خود را در راهنمای سامانه نیافتید، می توانید از قسمت ارتباط با ما از طریق راه های ارتباطی مختلف با ما در ارتباط باشید.