تعرفه های پرسشنامه

بسته‌ی پرسشنامه رایگان بسته‌ی پرسشنامه ساده بسته‌ی پرسشنامه پیشرفته‌ی 1 بسته‌ی پرسشنامه پیشرفته‌ی 2
تعداد پرسشنامه 1 2 5 نامحدود
تعداد گروه سؤالات هر پرسشنامه 2 5 10 نامحدود
تعداد کل سؤالات هر پرسشنامه 15 50 نامحدود نامحدود
مدت زمان استفاده یک ماه دو ماه سه ماه شش ماه
تعداد پاسخ دهندگان 50 200 500 نامحدود
تعداد لینک‌های یکتا 5 20 50 100
خروجی Excel
استفاده از پرسشنامه‌های آماده
مشاهده‌ی نمودار سؤالات
استفاده از آدرس اختصاصی
انتخاب لوگو
دریافت اطلاعات اولیه‌ی پاسخ دهندگان
رمز برای پاسخگویی
سؤالات چندگزینه‌ای (لیکرت)
سؤالات چند انتخابی
سؤالات متنی
استفاده از عکس
استفاده از ویدئو
استفاده از صدا
آپلود فایل در بخش تنظیمات
استفاده از آپلود فایل در طراحی سؤالات
اجرای روش دلفی آنی (Real-Time Delphi)
زمان‌بندی شروع و پایان
محدودیت یکبار پاسخگویی(IP)
محدودیت یکبار پاسخگویی(کوکی)
پاسخگویی در سایت شخصی
آمار عمومی
انتخاب چینش
صدور گواهینامه
حذف اطلاعات 7 روز پس از انقضا 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء
زمان و قیمت (تومان) 1 ماهه
رایگان
فعال سازی

2 ماهه
8,000
سفارش

3 ماهه
25,000
سفارش

6 ماهه
45,000
سفارش