تعرفه‌های آزمون ساز

بسته‌ی آزمون ساده بسته‌ی آزمون پیشرفته 1 بسته‌ی آزمون پیشرفته 2
تعداد آزمون 1 5 نامحدود
تعداد گروه سؤالات هر آزمون 1 10 نامحدود
تعداد کل سؤالات هر آزمون 5 100 نامحدود
مدت زمان استفاده یک ماه سه ماه شش ماه
تعداد پاسخ دهندگان 20 500 نامحدود
تعداد لینک‌های یکتا 5 50 100
خروجی Excel
استفاده از آزمون‌های آماده
مشاهده‌ی نمودار سؤالات
استفاده از آدرس اختصاصی
انتخاب لوگو
دریافت اطلاعات اولیه‌ی پاسخ دهندگان
رمز برای پاسخگویی
سؤالات چندگزینه‌ای (لیکرت)
سؤالات چند انتخابی
سؤالات متنی
استفاده از عکس
استفاده از ویدئو
استفاده از صدا
آپلود فایل در بخش تنظیمات
استفاده از آپلود فایل در طراحی سؤالات
تعیین حداقل، حداکثر یا تعداد دقیق سوالات برای پاسخگویی
نمایش پاسخ‌های درست پس از پاسخگویی به پاسخ دهنده
گروه‌بندی نتایج بر اساس نمره آزمون
گزارش و نمودار درستی سوالات
پاسخگویی در سایت شخصی
محدودیت یکبار پاسخگویی(کوکی)
محدودیت یکبار پاسخگویی(IP)
زمان‌بندی شروع و پایان
انتخاب چینش
آمار عمومی
صدور گواهینامه
صدور کارنامه
حذف اطلاعات 7 روز پس از انقضا 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء
زمان و قیمت (تومان) 1 ماهه
رایگان
فعال سازی

3 ماهه
40,000
سفارش

6 ماهه
75,000
سفارش