تعرفه‌های ترکیبی

بسته‌ی ترکیبی پیشرفته‌ی 1 بسته‌ی ترکیبی پیشرفته‌ی 2
تعداد آزمون 5 نامحدود
تعداد پرسشنامه 5 نامحدود
تعداد گروه سؤالات هر آزمون 10 نامحدود
تعداد گروه سؤالات هر پرسشنامه 10 نامحدود
تعداد کل سؤالات هر آزمون نامحدود نامحدود
تعداد کل سؤالات هر پرسشنامه نامحدود نامحدود
مدت زمان استفاده سه ماه شش ماه
تعداد پاسخ دهندگان نامحدود نامحدود
تعداد لینک‌های یکتا 100 100
خروجی Excel
استفاده از آزمون‌های آماده
استفاده از پرسشنامه‌های آماده
مشاهده‌ی نمودار سؤالات
استفاده از آدرس اختصاصی
انتخاب لوگو
دریافت اطلاعات اولیه‌ی پاسخ دهندگان
رمز برای پاسخگویی
سؤالات چندگزینه‌ای (لیکرت)
سؤالات چند انتخابی
سؤالات متنی
استفاده از عکس
استفاده از ویدئو
استفاده از صدا
آپلود فایل در بخش تنظیمات
استفاده از آپلود فایل در طراحی سؤالات
اجرای روش دلفی آنی (Real-Time Delphi)
تعیین حداقل، حداکثر یا تعداد دقیق سوالات برای پاسخگویی
نمایش پاسخ‌های درست پس از پاسخگویی به پاسخ دهنده
گروه‌بندی نتایج بر اساس نمره آزمون
گزارش و نمودار درستی سوالات
پاسخگویی در سایت شخصی
محدودیت یکبار پاسخگویی(کوکی)
محدودیت یکبار پاسخگویی(IP)
زمان‌بندی شروع و پایان
انتخاب چینش
آمار عمومی
صدور گواهینامه
صدور کارنامه
حذف اطلاعات 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء
زمان و قیمت (تومان) 3 ماهه
65,000
60,000
سفارش

6 ماهه
120,000
110,000
سفارش