تعرفه‌های ترکیبی

بسته‌ی ترکیبی پیشرفته‌ی 1 بسته‌ی ترکیبی پیشرفته‌ی 2
تعداد آزمون 10 نامحدود
تعداد پرسشنامه 5 نامحدود
تعداد بانک سؤال 4 10
تعداد گروه سؤالات هر آزمون 10 نامحدود
تعداد گروه سؤالات هر پرسشنامه 10 نامحدود
تعداد گروه سؤالات هر بانک سؤال 10 20
تعداد کل سؤالات هر آزمون نامحدود نامحدود
تعداد کل سؤالات هر پرسشنامه نامحدود نامحدود
تعداد کل سؤالات هر بانک سؤال 100 200
مدت زمان استفاده سه ماه شش ماه
یک سال
تعداد پاسخ دهندگان 1000 نفر در هر
پرسشنامه یا آزمون
نامحدود
تعداد لینک‌های یکتا 100 لینک در هر
پرسشنامه یا آزمون
100 لینک در هر
پرسشنامه یا آزمون
تعداد پاسخ‌دهندگان همزمان 300 نفر در هر
پرسشنامه یا آزمون
1000 نفر در هر
پرسشنامه یا آزمون
فضای ذخیره‌سازی فایل 400 مگابایت
مشترک بین تمام
پرسشنامه‌ها و آزمون‌ها
1 گیگابایت
مشترک بین تمام
پرسشنامه‌ها و آزمون‌ها
استفاده از آزمون‌های آماده
استفاده از پرسشنامه‌های آماده
تصحیح خودکار پاسخ‌نامه‌های آزمون
خروجی Excel
چاپ پاسخ‌نامه‌ها
صدور کارنامه
صدور گواهینامه
مشاهده‌ی نمودار سؤالات
گزارش و نمودار درستی سوالات
استفاده از آدرس اختصاصی
پاسخگویی در سایت شخصی
انتخاب لوگو
سؤالات چندگزینه‌ای (لیکرت)
سؤالات چند انتخابی
سؤالات متنی
استفاده از عکس
استفاده از ویدئو
استفاده از صدا
فرمول‌نویسی در سؤالات و گزینه‌ها
استفاده از آپلود فایل در طراحی سؤالات
آپلود فایل در بخش تنظیمات
دریافت اطلاعات اولیه‌ی پاسخ دهندگان
محدودیت یکبار پاسخگویی(کوکی)
محدودیت یکبار پاسخگویی(IP)
محدودیت یکبار پاسخگویی(لینک یکتا)
تعریف سؤالات متنی با پاسخ یکتا
تعریف پاسخ‌های مجاز برای سؤالات متنی
زمان‌بندی شروع و پایان
رمز برای پاسخگویی
درهم‌سازی (ترتیب تصادفی) گروه سؤالات، سؤالات و گزینه‌ها
تعیین حداقل، حداکثر یا تعداد دقیق سوالات برای پاسخگویی
تعریف نمره‌ی منفی
نمایش پاسخ‌های درست پس از پاسخگویی به پاسخ دهنده
انتخاب چینش
گروه‌بندی نتایج بر اساس نمره آزمون
اجرای روش دلفی آنی (Real-Time Delphi)
حذف اطلاعات 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء
زمان و قیمت (تومان)
3 ماهه
100,000
95,000
سفارش

6 ماهه
145,000
140,000
سفارش

1 ساله
264,000
250,000
سفارش