فروش سازمانی (اختصاصی)

DigiSurvey را روی سرور خود در اختیار داشته باشید

  • به تعداد نامحدود کاربر داشته باشید.
  • به تعداد نامحدود پرسشنامه و آزمون داشته باشید.
  • شخصی‌سازی برای نیازهای شما
  • ذخیره اطلاعات بر روی سرور شما