تعرفه‌ها و قیمتبسته‌ی پرسشنامه رایگان بسته‌ی پرسشنامه ساده بسته‌ی پرسشنامه پیشرفته‌ی 1 بسته‌ی پرسشنامه پیشرفته‌ی 1 (ویژه) بسته‌ی پرسشنامه پیشرفته‌ی 2
تعداد پرسشنامه 1 2 5 5 نامحدود
تعداد گروه سؤالات هر پرسشنامه 2 5 10 10 نامحدود
تعداد کل سؤالات هر پرسشنامه 15 50 نامحدود نامحدود نامحدود
مدت زمان استفاده یک ماه دو ماه سه ماه سه ماه شش ماه
یک سال
تعداد پاسخ دهندگان 50 نفر
در هر پرسشنامه
200 نفر
در هر پرسشنامه
500 نفر
در هر پرسشنامه
1000 نفر
در هر پرسشنامه
نامحدود
تعداد لینک‌های یکتا 5 لینک
در هر پرسشنامه
20 لینک
در هر پرسشنامه
50 لینک
در هر پرسشنامه
100 لینک
در هر پرسشنامه
100 لینک
در هر پرسشنامه
تعداد پاسخ‌دهندگان همزمان 50 نفر
در هر پرسشنامه
100 نفر
در هر پرسشنامه
300 نفر
در هر پرسشنامه
300 نفر
در هر پرسشنامه
1000 نفر
در هر پرسشنامه
فضای ذخیره‌سازی فایل 100 مگابایت
مشترک بین تمام پرسشنامه‌ها
200 مگابایت
مشترک بین تمام پرسشنامه‌ها
500 مگابایت
مشترک بین تمام پرسشنامه‌ها
استفاده از پرسشنامه‌های آماده
خروجی Excel
چاپ پاسخ‌نامه‌ها
صدور گواهینامه
مشاهده‌ی نمودار سؤالات
استفاده از آدرس اختصاصی
پاسخگویی در سایت شخصی
انتخاب لوگو
سؤالات چندگزینه‌ای (لیکرت)
سؤالات چند انتخابی
سؤالات متنی
استفاده از عکس
استفاده از ویدئو
استفاده از صدا
فرمول‌نویسی در سؤالات و گزینه‌ها
استفاده از آپلود فایل در طراحی سؤالات
آپلود فایل در بخش تنظیمات
دریافت اطلاعات اولیه‌ی پاسخ دهندگان
محدودیت یکبار پاسخگویی(کوکی)
محدودیت یکبار پاسخگویی(IP)
محدودیت یکبار پاسخگویی(لینک یکتا)
زمان‌بندی شروع و پایان
رمز برای پاسخگویی
درهم‌سازی (ترتیب تصادفی) گروه سؤالات، سؤالات و گزینه‌ها
انتخاب چینش
اجرای روش دلفی آنی (Real-Time Delphi)
حذف اطلاعات 7 روز پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء
زمان و قیمت (تومان)
1 ماهه
رایگان
فعال سازی

2 ماهه
9,000
سفارش

3 ماهه
25,000
سفارش

3 ماهه
35,000
سفارش

6 ماهه
55,000
سفارش

1 ساله
99,000
سفارش

به کلیه‌ی مبالغ، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود