تعرفه‌ها و قیمتبسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
تعداد کاربر زیرمجموعه 20 کاربر فعال 25 کاربر فعال 30 کاربر فعال
تعداد آزمون در مجموع 600 آزمون در مجموع 1300 آزمون در مجموع 2800 آزمون
تعداد بانک سؤال در مجموع 100 بانک سؤال در مجموع 125 بانک سؤال در مجموع 150 بانک سؤال
تعداد گروه سؤالات هر آزمون نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد گروه سؤالات هر بانک سؤال 10 10 10
تعداد کل سؤالات هر آزمون نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد کل سؤالات هر بانک سؤال 100 100 100
مدت زمان استفاده سه ماه شش ماه یک سال
تعداد پاسخ دهندگان نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد لینک‌های یکتا 100 لینک
در هر آزمون
100 لینک
در هر آزمون
100 لینک
در هر آزمون
تعداد پاسخ‌دهندگان همزمان 1000 نفر
در هر آزمون
1000 نفر
در هر آزمون
1000 نفر
در هر آزمون
فضای ذخیره‌سازی فایل 2 گیگابایت
مشترک بین تمام کاربران زیرمجموعه
4 گیگابایت
مشترک بین تمام کاربران زیرمجموعه
8 گیگابایت
مشترک بین تمام کاربران زیرمجموعه
استفاده از آزمون‌های آماده
تصحیح خودکار پاسخ‌نامه‌های آزمون
خروجی Excel
چاپ پاسخ‌نامه‌ها
صدور کارنامه
صدور گواهینامه
مشاهده‌ی نمودار سؤالات
گزارش و نمودار درستی سوالات
استفاده از آدرس اختصاصی
پاسخگویی در سایت شخصی
انتخاب لوگو
سؤالات چندگزینه‌ای (لیکرت)
سؤالات چند انتخابی
سؤالات متنی
استفاده از عکس
استفاده از ویدئو
استفاده از صدا
فرمول‌نویسی در سؤالات و گزینه‌ها
استفاده از آپلود فایل در طراحی سؤالات
آپلود فایل در بخش تنظیمات
دریافت اطلاعات اولیه‌ی پاسخ دهندگان
محدودیت یکبار پاسخگویی(کوکی)
محدودیت یکبار پاسخگویی(IP)
محدودیت یکبار پاسخگویی(لینک یکتا)
تعریف سؤالات متنی با پاسخ یکتا
تعریف پاسخ‌های مجاز برای سؤالات متنی
زمان‌بندی شروع و پایان
رمز برای پاسخگویی
درهم‌سازی (ترتیب تصادفی) گروه سؤالات، سؤالات و گزینه‌ها
تعیین حداقل، حداکثر یا تعداد دقیق سوالات برای پاسخگویی
تعریف نمره‌ی منفی
نمایش پاسخ‌های درست پس از پاسخگویی به پاسخ دهنده
انتخاب چینش
گروه‌بندی نتایج بر اساس نمره آزمون
حذف اطلاعات 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء
زمان و قیمت (تومان)
3 ماهه
250,000
سفارش

6 ماهه
475,000
سفارش

1 ساله
899,000
سفارش

به کلیه‌ی مبالغ، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود