تعرفه‌ها و قیمتبسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
تعداد کاربر زیرمجموعه 20 کاربر فعال 25 کاربر فعال 30 کاربر فعال
تعداد پرسشنامه در مجموع 400 پرسشنامه در مجموع 900 پرسشنامه در مجموع 2000 پرسشنامه
تعداد گروه سؤالات هر پرسشنامه نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد کل سؤالات هر پرسشنامه نامحدود نامحدود نامحدود
مدت زمان استفاده سه ماه شش ماه یک سال
تعداد پاسخ دهندگان نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد لینک‌های یکتا 100 لینک
در هر پرسشنامه
100 لینک
در هر پرسشنامه
100 لینک
در هر پرسشنامه
تعداد پاسخ‌دهندگان همزمان 1000 نفر
در هر پرسشنامه
1000 نفر
در هر پرسشنامه
1000 نفر
در هر پرسشنامه
فضای ذخیره‌سازی فایل 2 گیگابایت
مشترک بین تمام کاربران
4 گیگابایت
مشترک بین تمام کاربران
8 گیگابایت
مشترک بین تمام کاربران
استفاده از پرسشنامه‌های آماده
خروجی Excel
چاپ پاسخ‌نامه‌ها
صدور گواهینامه
مشاهده‌ی نمودار سؤالات
استفاده از آدرس اختصاصی
پاسخگویی در سایت شخصی
انتخاب لوگو
سؤالات چندگزینه‌ای (لیکرت)
سؤالات چند انتخابی
سؤالات متنی
استفاده از عکس
استفاده از ویدئو
استفاده از صدا
فرمول‌نویسی در سؤالات و گزینه‌ها
استفاده از آپلود فایل در طراحی سؤالات
آپلود فایل در بخش تنظیمات
دریافت اطلاعات اولیه‌ی پاسخ دهندگان
محدودیت یکبار پاسخگویی(کوکی)
محدودیت یکبار پاسخگویی(IP)
محدودیت یکبار پاسخگویی(لینک یکتا)
زمان‌بندی شروع و پایان
رمز برای پاسخگویی
درهم‌سازی (ترتیب تصادفی) گروه سؤالات، سؤالات و گزینه‌ها
انتخاب چینش
اجرای روش دلفی آنی (Real-Time Delphi)
حذف اطلاعات 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء 1 ماه پس از انقضاء
زمان و قیمت (تومان)
3 ماهه
175,000
سفارش

6 ماهه
325,000
سفارش

1 ساله
595,000
سفارش

به کلیه‌ی مبالغ، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود