گزارش های پرسشنامه

برای مشاهده گزارش های پرسشنامه آنلاین می توانید به شکل زیر عمل نمایید:

پرسشنامه  >  پرسشنامه های من   > [پرسشنامه مورد نظر]  >  گزارش ها

1- گزارش پاسخ‌نامه‌‌ها: اگر بخواهید بدانید چه کسانی در چه تاریخ و زمانی به پرسشنامه شما پاسخ داده‌اند و پاسخ های آنها به سؤالات چه بوده است، این گزارش به شما کمک خواهد کرد. این گزارش به سه شکل در اختیار کاربر قرار می گیرد:

    الف)  ارائه گزارش با توجه به شماره گزینه انتخاب شده
    ب)  ارائه گزارش با توجه به عنوان گزینه انتخاب شده
    ج)  ارائه گزارش با توجه به وزن تعریف شده برای گزینه انتخاب شده

همچنین امکان تهیه‌ی خروجی از گزارش در فرمت نرم افزار اکسل (xlsx.) وجود دارد و در فایل بدست آمده هر یک از سه شکل این گزارش در یک برگه (Sheet) جداگانه ارائه می‌شود.

2- گزارش سؤالات: اگر بخواهید به تفکیک سؤال، گزارشی از تعداد پاسخ‌دهندگان داشته باشید این گزارش مفید خواهد بود. این گزارش به دو شکل ارائه می‌شود:

    الف) ارائه گزارش بدون در نظر گرفتن وزن گزینه ها
    ب) ارائه گزارش با توجه به وزن گزینه ها

یکی از قابلیت‌های این گزارش این است که برای هر سؤال، یک نمودار جداگانه ارائه می‌دهد؛ به طوری که درصد پاسخگویی پاسخ‌دهندگان به صورت خودکار محاسبه شده است.

3- نمودارهای سؤالات: برای سهولت کار، در این گزارش تمامی نمودارهای سؤالات به صورت یکجا آورده شده است. با توجه به اینکه بالای هر نمودار عنوان سؤال و در راهنمای نمودار عنوان گزینه ها آمده و درصد پاسخگویی مشخص گردیده است لذا این گزارش می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد.

4- نمودار میانگین وزن سوالات: میانگین وزن گزینه های پاسخ داده شده به هر سوال را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

5- نمودار سوالات بر اساس وزن:  در این گزارش نمودار تعداد پاسخ های دریافتی به ازای  وزن گزینه‌ها قابل مشاهده است.

6- نمودار وزنی گزینه ها: در این گزارش می توانید نمودار کلی درصد پاسخ به گزینه های سوالات به ازای هر وزن را مشاهده بفرمایید.