تفاوت پرسشنامه‌ها و آزمون‌ها

سامانه DigiSurvey دارای هر دو قابلیت پرسشنامه ساز و آزمون ساز می‌باشد به همین دلیل مهم است قبل از استفاده از سامانه یا خرید تعرفه به تفاوت پرسشنامه و آزمون توجه بفرمایید:
 
پرسشنامه‌ها صرفا جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌شوند از کاربرد‌های آن می‌توان به نظرسنجی‌ها و تحقیقات دانشگاهی اشاره کرد.
آزمون‌ها دارای جواب صحیح و نمره هستند و پاسخ‌نامه به صورت خودکار تصحیح می‌شود.
 
با توجه به نیازتان و تفاوت‌هایی که پرسشنامه و آزمون با هم دارند مناسب ترین گزینه را میان پرسشنامه ساز و آزمون ساز انتخاب کنید و از قابلیت‌های سامانه در آن زمینه استفاده کنید.