حذف پرسشنامه

در صفحه "پرسشنامه های من"، با  کلیک بر روی گزینه "بیشتر"  و انتخاب گزینه‌ی حذف می‌توانید یک پرسشنامه را به صورت کامل از سامانه حذف کنید.
دقت داشته باشید که با حذف یک پرسشنامه آنلاین تمام پاسخ‌های آن نیز حذف خواهد شد و این کار غیر قابل بازگشت است. اگر می‌خواهید به یک پرسشنامه پایان دهید، بهتر است به جای حذف، آن را غیر فعال کنید. برای غیر فعال کردن پرسشنامه آنلاین می‌توانید به بخش تنظیمات پرسشنامه مراجعه نمایید.