اضافه کردن به پرسشنامه های آماده

به منظور استفاده سایر افراد از سؤالات پرسشنامه آنلاین طراحی شده توسط شما در صورتی که علاقه‌مند باشید، می تواند پرسشنامه خود را به عنوان پرسشنامه آماده منتشر نماید که بعد از آن سایر کاربران می توانند از قسمت پرسشنامه های آماده، آن پرسشنامه‌ را به لیست پرسشنامه‌ های خود اضافه کنند.

* در صورت انتشار پرسشنامه ای به عنوان پرسشنامه آماده تنها سوالات آن برای سایر کاربران به عنوان یک پرسشنامه مجزا قابل استفاده خواهد بود و به پرسشنامه شما دسترسی نخواهند داشت.

پرسشنامه  >  پرسشنامه های من  >  پرسشنامه موردنظر  >  کلیک بر روی " بیشتر"  >  اضافه کردن به پرسشنامه های آماده

پس از کلیک بر روی "اضافه کردن به پرسشنامه های آماده" پرسشنامه شما به عنوان پرسشنامه آماده به سامانه اضافه می‌شود و پس از  تأیید مدیر سامانه در اختیار سایر کاربران قرار می‌گیرد.

پس از تأیید و انتشار آن، چنانچه کاربر صاحب پرسشنامه تغییری در آن ایجاد کند، دوباره پرسشنامه در حالت انتظار برای تأیید قرار خواهد گرفت.