حذف آزمون

برای حذف آزمون اینترنتی می توانید از این طریق اقدام نمایید:

آزمون  >  آزمون های من  >  آزمون موردنظر  >  کلیک بر روی "بیشتر "  >  حذف 

دقت داشته باشید که با حذف یک آزمون تمام پاسخ هایی که به آن داده شده است نیز حذف خواهد شد و این کار غیر قابل بازگشت است. اگر می‌خواهید به یک آزمون پایان دهید، بهتر است به جای حذف، آن را غیر فعال کنید. برای آشنایی با نحوه غیر فعال کردن آزمون می‌توانید به راهنمای تنظیمات آزمون مراجعه نمایید.