اضافه کردن به آزمون های آماده

شما می توانید آزمون خود را به عنوان آزمون آماده منتشر نماید تا سایر کاربران سامانه بتوانند از سؤالات آزمون طراحی شده توسط شما استفاده نمایند و آن را  از قسمت آزمون های آماده به لیست آزمون های خود اضافه کنند.

* در صورت انتشار آزمونی به عنوان آزمون آماده تنها سوالات آن برای سایر کاربران به عنوان یک آزمون مجزا قابل استفاده خواهد بود و آن‌ها هیچ‌گونه دسترسی به آزمون شما ندارند .

شما از از این طریق می‌توانید آزمون خود را به عنوان آزمون آماده منتشر نمایید:

آزمون  >  آزمون های من  >  [آزمون موردنظر]   >  کلیک بر روی " بیشتر "  >  اضافه کردن به آزمون های آماده

پس از کلیک بر روی "اضافه کردن به آزمون های آماده"  آزمون شما به عنوان آزمون آماده منتشر می شود و پس از تأیید مدیر سامانه در اختیار سایر کاربران قرار می‌گیرد.


*پس از تأیید و انتشار آزمون آماده، چنانچه کاربر صاحب آزمون تغییری در آن ایجاد کند، دوباره آزمون آماده در حالت انتظار برای تأیید قرار خواهد گرفت.