استفاده از Api

توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به سادگی می‌توانند از Api دیجی‌سروی استفاده کرده و قابلیت‌های مختلفی را در نرم‌افزار خود پیاده‌سازی کنند. با استفاده از Api دیجی‌سروی می‌توان پرسشنامه‌ها را کپی کرد، لینک‌های یک بار مصرف برای پاسخ به پرسشنامه تولید کرد، اطلاعات پاسخ‌دهندگان را برای پیگیری ذخیره نمود، گزارش‌ها و نتایج پاسخ به پرسشنامه را به دست آورد و... .

در صورتی که مایلید در مورد Api اطلاعات بیشتری کسب کنید، بخش راهنمای توسعه‌دهندگان را ملاحظه نمایید. در آن  بخش، توضیحات جامعی را در مورد قابلیت‌های مختلف Api خواهید یافت.