طراحی سؤالات آزمون

برای دسترسی به بخش طراحی سوالات می‌توانید به شکل زیر اقدام نمایید:

آزمون  >  آزمون‌ های من  >  [آزمون مورد نظر]  >  طراحی سوالات

هر آزمون می تواند دارای یک یا چند گروه سؤال باشد که به صورت پیش فرض یک گروه سوال به صورت از پیش تعریف شده در آزمون وجود دارد و در صورت نیاز می توانید گروه سوال های دیگری به آزمون خود اضافه نمایید.
 هر گروه سؤال نیز می‌تواند مجموعه ای از سؤالات چندگزینه‌ای (تک انتخابی و چند انتخابی)، متنی (پاسخ آزاد)، تصویر (عکس)، ویدئو و کلیپ صوتی را در بر گیرد. همچنین می توان در بین سؤالات از پاراگراف‌های متنی جهت ارائه‌ی توضیحات به پاسخ‌دهنده استفاده نمود.

طراحی سؤالات و گزینه‌‌های هر سؤال نیز بسیار ساده و سریع است. برای تعریف یک سؤال کافیست با کلیک بر روی نوع سوال موردنظرتان و تکمیل اطلاعات مربوطه، آن را به آزمون خود اضافه نمایید.

ترتیب نمایش سؤالات در هر گروه سؤال، قابل تغییر است. بنابراین می توانید بدون هیچ دغدغه‌ای ابتدا سؤالات را تعریف کرده و بعد ترتیب آنها را تغییر دهید.