تعیین جواب درست سؤالات آزمون

 • سوال چند انتخابی: 
  در سوالات چند انتخابی در صورتی پاسخ داده شده صحیح تلقی می‌شود که پاسخ‌دهنده همه‌ی گزینه‌هایی درست را انتخاب کرده باشد. اگر سایر تنها یک گزینه نادرست هم انتخاب شده باشد جواب غلط در نظر گرفته می‌شود.
  محاسبه نمره سوال‌های چند انتخابی طبق فرمول زیر می‌باشد:
  (نمره سوال) * (مجموع وزن گزینه های صحیح)
  به صورت مثال اگر یک سوال چند انتخابی دو گزینه صحیح داشته باشد و بخواهیم سوال 1 نمره‌ای باشد باید نمره سوال را 1 تعیین کنیم و وزن هر گزینه‌ی درست را 0.5 در نظر بگیریم.
 • جواب سوال متنی:
  • شامل: 
    اگر عبارتی که شما به عنوان جواب درست وارد کرده‌اید در پاسخ شرکت‌کننده وجود داشته باشد چه در اول، وسط یا آخر جمله، پاسخ درست تلقی می‌شود.
   مثلا اگر جواب درست محمد باشد و پاسخ کاربر محمد یا حضرت محمد باشد هر دو درست تلقی می‌شوند.
  • تطبیق:
    
    پاسخ شرکت‌کننده باید همان عبارتی باشد که شما به عنوان جواب درست تعیین کرده‌اید بدون هیچ‌گونه تغییری به صورت مثال اگر جواب درست محمد باشد و پاسخ کاربر حضرت محمد باشد پاسخ نادرست تلقی‌ می‌شود.
  • شامل تک تک کلمات:
    
    می‌توانید چندین کلمه که با ویرگول از هم جدا شده‌اند را تعریف کنید و اگر همه کلمات در پاسخ شرکت‌کننده وجود داشته باشند پاسخ درست تلقی می‌شود.
   به صورت مثال اگر جواب درست را محمد،علی،فاطمه،حسن،حسین تعیین کرده باشید و پاسخ شرکت‌کننده این جمله باشد: «5 تن شامل علی فاطمه محمد حسن و حسین می‌شود» پاسخ درست تلقی می‌شود.