تنظیمات آزمون

تنظیمات هر آزمون از طریق زیر قابل دسترس است:
آزمون > آزمون های من > [آزمون مورد نظر]  > کلیک بر روی "بیشتر" > گزینه "تنظیمات"

به طور کلی تنظیمات آزمون به سه قسمت تقسیم می شود:

1- اطلاعات آزمون:
در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به آزمون از قبیل: پیام شروع و پایان، اطلاعات تکمیلی جهت اطلاع به پاسخ دهنده ها، لوگو، فایل و چینش نمایش آزمون را ویرایش نمایید.

2- تنظیمات:

1-2-  تنظیمات عمومی:

 • نمایش این آزمون در صفحه شخصی من: با فعال کردن آن می‌توانید لینک پاسخ‌گویی به آزمون خود را در صفحه شخصی خود قرار دهید. (* این گزینه در صورتی به شما نمایش داده می شود که از طریق قسمت شخصی‌سازی برای خود زیر دامنه‌ای از دیجی سروی را فعال کرده باشید)
 • پاسخ‌دهندگان حتما باید از طریق Api ایجاد شوند: با فعال کردن این گزینه پاسخ به آزمون مورد نظر فقط از طریق لینک های دریافت شده از Api امکان پذیر است.برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت راهنمای توسعه دهندگان مراجعه نمایید.
 • وضعیت آزمون: می توانید آزمون خود را فعال یا غیر فعال کنید. در صورتی که آزمون غیر فعال باشد کاربران دیگر نمی توانند به آن پاسخ دهند.

2-2- نحوه‌ی نمایش سؤالات در پاسخگویی:

 • پاسخ به تمام پرسش ها در یک صفحه: در صورت فعال بودن این گزینه، در هنگام پاسخگویی تمامی سوالات همه گروه سوالات در یک صفحه نمایش داده خواهند شد.

3-2-  زمان شروع و پایان پاسخ‌گویی:

 • زمان خودکار: شما می توانید آزمون را به مدت x دقیقه فعال کنید، پس از این مدت آزمون به صورت خودکار غیر فعال می شود و هیچ کاربری دیگر قادر به پاسخ گویی نیست.
 • تنظیم دقیق زمان: تاریخ و زمان شروع و پایان آزمون را می توانید از این قسمت تنظیم نمایید. آزمون تنها در بازه زمانی تنظیم شده قابلیت پاسخگویی دارد.
 • مدت زمان پاسخ‌گویی برای هر پاسخ‌دهنده: شما می توانید میزان زمانی که هر کاربر می تواند به یک آزمون پاسخ دهد را تنظیم نمایید که بعد از اتمام این زمان کاربر دیگر قادر به تکمیل پاسخ خود نیست.
4-2- تنظیمات پاسخ‌گویی
 • نمایش دکمه‌ی پاسخ دوباره در صفحه‌ی پایان: از طریق این گزینه می توانید در صفحه پایان آزمون (پس از اتمام پاسخگویی توسط پاسخ دهنده) برای سهولت در پاسخگویی مجدد دکمه پاسخگویی دوباره را به نمایش بگذارید.
 • نشان دادن پاسخ درست به پاسخ‌دهنده: در صورت فعال بودن، پس از اتمام پاسخگویی به آزمون، جواب های درست به پاسخ دهنده نمایش داده خواهد شد.
 • نشان دادن نمره به پاسخ‌دهنده: در صورت فعال بودن این گزینه، پس از  اتمام پاسخ‌گویی نمره هر پاسخ دهنده به خود او نشان داده می شود.
 • نمایش رتبه بندی: در این قسمت می توانید حالت های مختلف نمایش رتبه بندی آزمون را تنظیم نمایید.
 • رمز گذاری بر روی آزمون: هر آزمون آنلاین می تواند بدون رمز و یا دارای رمز ثابت برای تمامی پاسخ دهندگان باشد. قرار دادن رمز برای این منظور است که هر فردی نتواند بدون داشتن رمز، به آزمون پاسخ دهد.
 • بررسی پاسخهای یکتا: در صورتی که قابلیت پاسخ یکتا به سوالی را فعال کرده باشید می توانید تعیین کنید که پاسخ یکتا چگونه بررسی شود، به طور مثال می توانید سوال متنی با عنوان "کد ملی" تعریف و پاسخ یکتا را برای آن فعال نمایید در این صورت هر پاسخ دهنده با کدملی خود تنها می تواند یک بار به آزمون پاسخ دهد.
  • پاسخنامه های تکمیل شده: در این وضعیت پاسخ یکتا فقط در پاسخنامه های تکمیل شده (پاسخ دهنده باید پاسخ خود را تا مرحله پایان ادامه داده باشد)  بررسی می شود.
  • پاسخنامه های تکمیل شده و در حال تکمیل: در این وضعیت پاسخ یکتا حتی در پاسخنامه هایی که هنوز کامل نشده اند هم بررسی می شود، به صورت مثال کاربری کدملی خود را وارده کرده است ولی فقط یک گروه سوال از سه گروه سوال آزمون را پاسخ داده است و هنوز پاسخ خود را تکمیل نکرده است، کاربر دیگری به صورت همزمان نمی تواند به آزمون با همان کدملی پاسخ دهد و یا کاربر در صورت بستن صفحه پاسخ خود دیگر نمی تواند به آزمون با کدملی خود پاسخ دهند.
  • بدون محدودیت: هر کار به تعداد بی نهایت می تواند به آزمون پاسخ دهد.
  • کوکی: در این حالت هر کاربر روی هر مرورگر فقط یکبار می تواند به آزمون پاسخ دهد.
  • IP: در این حالت کاربر با آی پی اینترنتی خود تنها یکبار می‌تواند به آزمون پاسخ دهد.
  • لینک یکتا: در این حالت کاربر از طریق لینک یکتایی که دریافت کرده است فقط میتواند یکبار به آزمون پاسخ دهد. شما می‌توانید به تعداد دلخواه لینک یکتا از سامانه دریافت کنید و هر لینک را در اختیار یک  پاسخ‌دهنده قرار دهید.
 • حداکثر تعداد پاسخ‌دهنده‌ها:  می‌توانید سقف تعداد پاسخ‌ برای آزمون را تنظیم نموده تا پس از رسیدن به تعداد پاسخ‌دهنده موردنظر دیگر پاسخ به آزمون ممکن نباشد.
 • نمره منفی: با تنظیم نمره منفی کسری از نمره سوالی که غلط جواب داده شده است از نمره کل آزمون کم می شود.
 • روش انتخاب پاسخ ها: شما می توانید از این طریق این تعیین کنید که به آزمون چه تعداد سوال از کدام بخش و با چه شرایطی جواب داده شود
  • تعداد پاسخ های دقیق: پاسخ دهنده دقیقا می تواند به این تعداد از سوالات پاسخ دهد. نه کمتر نه بیشتر!
  • حداقل پاسخ ها: پاسخ دهنده حداقل باید به این تعداد از سوالات پاسخ دهد تا بتواند آزمون را تکمیل نماید.
  • حداکثر پاسخ ها: پاسخ دهنده حداکثر به این تعداد از سوالات می تواند پاسخ دهد.
3- تنظیمات گواهینامه:
از طریق این قسمت می‌توانید گواهینامه طراحی کنید تا برای کاربرانی که در آزمون شرکت کرده‌اند گواهینامه صادر شود.
همچنین می‌توانید از طریق قسمت "گروه نتایج" تعیین کنید که فقط برای پاسخ‌دهنده‌هایی در یک بازه نمره‌ای خاص گواهینامه صادر شود.
گواهینامه هم می‌تواند بعد از اتمام پاسخ‌گویی برای پاسخ‌دهنده صادر شود، هم می‌تواند توسط صاحب آزمون صادر گردد. این امکان از طریق گزینه "نمایش گواهینامه هر فرد پس از پاسخگویی" قابل دسترسی است.